Disclaimer

DISCLAIMER TradersShop

De TradersShop vraagt uw aandacht voor het volgende en vraagt U deze disclaimer aandachtig en volledig door te lezen voordat u gebruik maakt van www.TradersShop.nl (hierna te noemen: website)

Eigen gebruik onder voorwaarden

Door gebruik te maken van de website verklaart u akkoord te gaan met alle onderstaande voorwaarden en bepalingen die gelden ten aanzien van het gebruik. Het gebruik van de website is uitdrukkelijk bestemd voor eigen gebruik en dient uitsluitend ter informatieverstrekking.

Aansprakelijkheid

De TradersShop besteed uiterste zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website en streeft naar een optimale werking en beveiliging van deze dienst.

Graag willen wij benadrukken dat de inhoud van deze website op geen enkele wijze valt te vatten als een advies. De schrijver(s) die content leveren/maken en de eigenaar van de website kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die op welke wijze dan ook zijn ontstaan. Dit houdt ook in, dat schade die is ontstaan door het niet ontvangen van een bericht, of het niet/niet tijdig verlengen/beëindigen van een signaal enkel en alleen de verantwoordelijkheid is van de rekeninghouder.

De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. Beleggen in aandelen, opties, futures, hefboomproducten of andere financiële producten brengen financiële risico’s met zich mee. “Behaalde resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”.

Betrouwbaarheid van informatie

De content die wordt gepubliceerd is op basis van gemiddelde koersen en zijn naar ons inziens betrouwbaar. Ondanks de controles kunnen er in de bevindingen en cijfers onjuistheden voorkomen. In dit geval zullen wij streven naar een andere oplossing echter zijn wij niet verantwoordelijk voor de resultaten.

In geval van technisch onderhoud aan de website of een technische storing kan het zich voordoen dat, de website onbereikbaar is, U geen/niet tijdig email berichten ontvangt of gevallen van vergelijkbare aard. In alle voorgaande gevallen zijn wij niet aansprakelijk.

De rol van de Tradersshop

De rol van de Tradersshop mag nooit worden opgevat in de vorm van vermogensbeheer / beleggingsadvies en is enkel voor het verkopen van abonnementen van Beursnieuws en de handelssignalen op welke U een geactiveerd abonnement kan nemen.

De effecten die worden beschreven op de website zijn niet geschikt voor iedere belegger. De Tradersshop wijst u er op dat de informatie op de website geen rekening houdt en kan houden met de beleggingsdoelstelling van individuele gebruikers. De publicaties is op geen enkele wijze een aanbieding voor het aan- of verkopen van financiële instrumenten. Beleggers wordt geadviseerd bij elke beleggingsbeslissing contact op te nemen met zijn of haar financiële adviseur.

Tradersshop is geen financieël adviseur en treedt ook niet als zodanig op. De financiële instrumenten beschreven in de rapporten en op de sites zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Beleggers wordt geacht hun eigen beleggingsbeslissingen te nemen gebaseerd op hun eigen beleggingsdoelstellingen en financiële positie.

Risico’s beleggen

De Tradersshop wijst U er uitdrukkelijk op dat beleggen altijd gepaard gaat met risico’s. De Tradersshop verwijst u naar uw broker” voor uitleg met betrekking tot eventuele risico’s. De Tradersshop benadrukt dat de risicobijlage en alle overige informatie niet afdoende is en dat u zelf onderzoek dient te doen naar bepaalde effecten en financiële producten mocht u daarin willen beleggen. Wie geld belegt neemt een financieël risicio. Rendementen kunnen hoger, maar ook lager dan gemiddeld uitvallen en zullen meer schommelen naar mate de beleggingsvorm risicovoller is.

Met Optie, Turbo, CFD`s - en Future signalen kunt U grote winsten realiseren, maar ook grote verliezen maken. Iedere vorm van beleggen kent goed en slechte tijden. Winnende en verliesgevende transacties zullen elkaar afwisselen. Reeksen van winstgevende en verlieslatende transacties kunnen elkaar opvolgen. Ook voor de handel in opties en futures is dat van toepassing. Financiële markten kunnen extreem volatiel, beweeglijk zijn. Zeer heftige koersbewegingen kunnen niet voorzien of vermeden worden. Extreme koersbewegingen kunnen voor grote verliezen en grote winsten op uw positie zorgen

Geen aansprakelijkheid voor derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden en maakt daardoor toegang mogelijk tot content die door derden geproduceerd en gepubliceerd wordt. De Tradersshop heeft geen relatie of invloed op dergelijke websites en biedt alleen de koppelingen naar dergelijke websites aan. Het aanbieden van de hyperlink door de Tradersshop houdt geen uitnodiging, goedkeuring, aanbeveling of participatie in van de Tradersshop. De Tradersshop heeft de informatie, software of producten op dergelijke website van derden niet gecontrleerd en sluit derhalve iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schalde die ontstaat door gebruik van dergelijke websites.

Geen zienswijze

Alle meningen, verklaringen of voorstellingen van zaken die op de website worden gegeven vormen niet noodzakelijkerwijs een reflectie van de zienswijze van de Tradersshop

Intellectuele eigendommen

De intellectuele eigendomsrechten op de website en de informatie behoren toe aan de Tradersshop of haar leveranciers. Behoudens persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag de informatie en/of andere delen van de website niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de Tradersshop. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan informatie of onderdelen van de website te openbaren in online netwerken of discussiefora.

Privacy verklaring

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verwijst de Tradersshop u naar de privacy verklaring die te vinden is op de website.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Aanbieders

Overzicht aanbieders

Traders Blog

16-11-2017
16-11-2017

AEX mag weg omhoog weer inslaan

Goedemorgen, de AEX staat op 538.68, een winst van 0.06% en ook de andere beurzen in Europa gaan iets hoger van

08-02-2017

Koopkans voor Philips

De eerste maand van 2017 ligt inmiddels achter ons en we kunnen spreken over een consolidatieperiode op een hoger

03-02-2017

Dollar in beweging

De Britten gingen, Trump kwam en

25-01-2017

DOW’s 20K Flirt

Al een drietal weken is Wall Street in de ban van DOW’s flirt met de psychologische 20.000 drempel. Vorige